+99450 373 9297
+99450 373 9297

Dr.Zahirə Mərdanova

Mikrobioloq

Təhsili:

1990 - Fizioloq - Azərbaycan Dövlət Universiteti, Biologiya Fakültəsi - Azərbaycan, Bakı

1998 - Həkim-Mikoloq - Dərin Mikozlar və Mikoloji Allergiyalar Mərkəzi - Rusiya, Sankt-Peterburq

Təcrübə:

1997 - 2000 - Həkim-Laborant - 1 N Şəhər Dəri-Zöhrəvi Dispanseri, Mikoloji Laboratoriya

2000 - ci ildən - Həkim-Mikrobioloq-Embrioloq - Mərkəzi Klinika, Laboratoriya Şöbəsi